Commercieel beheer

Commercieel beheer

Huurderstevredenheid staat voorop bij Edel Property Management. Er is nauw contact tussen huurder en ons waardoor leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen. Denk hierbij aan het adviseren en begeleiden van huur- en contractonderhandelingen, het opstellen van huurovereenkomsten en het toezicht houden op huurvoorwaarden. Er is regelmatig contact tussen huurder en ons voor het in stand houden, en waar mogelijk verbeteren, van het huurgenot. Denk hierbij aan het adequaat reageren op verzoeken van huurders.

Bij een mutatie wordt er samen met een verhuurmakelaar gekeken naar de best passende huurders door te kijken naar de inkomstentoets, betrouwbaarheid en passend binnen het complex. De potentiële huurders worden optimaal begeleid bij een bezichtiging. Het opnieuw te verhuren object wordt vooraf geïnspecteerd waarbij schade of vermissingen op de nog zittende huurder zal worden verhaald.